Pitekompassen Sök
MenyÖppna meny Hjälp

Hjälp

Pitekompassen är ett digitalt utbildningsmaterial som syftar till ett aktivt lärande om praktiskt vardagsliv, samhällsorientering samt personlig utveckling. Materialet vänder sig i första hand till personer som är nya i Sverige, men kan även användas av andra. Grundtanken är att individen ska arbeta med materialet tillsammans med handledare, vägledare eller annan medarbetare i verksamheten.

Materialet är uppbyggt kring olika områden. Inom varje område finns olika arbetsblad som alla är uppbyggda på samma sätt:

  • Inledande text som sammanfattar ämnet
  • En hänvisning till var man hittar mer information (i de flesta fall)
  • Förslag till diskussionsfrågor som ger möjlighet till reflektion kring ämnet
  • Praktisk uppgift (i de flesta fall)
  • Nyckelord som hör till ämnet och utvecklar ordförståelsen och språkutvecklingen
  • Beskrivning på vilket mål arbetsbladet syftar till.

Om du är intresserad av att arbeta med materialet, kontakta oss.

Upptäcker du felaktiga länkar, felaktigheter eller tekniska problem, kontakta oss.

Läs mer om bakgrunden till Pitekompassen

Skriv ut